Міністерство інфраструктури представило ​​стратегію розвитку річкового транспорту до 2031 року

Міністерство інфраструктури розробило і оприлюднило для ознайомлення проект розпорядження Кабінету міністрів «Про схвалення Стратегії розвитку внутрішнього водного транспорту України на період до 2031 року та плану заходів з її реалізації».

Як наголошується в пояснювальній записці до документа, він розроблений з метою стимулювання розвитку перевезень вантажів і пасажирів внутрішнім водним транспортом (ВВТ), створення конкурентоспроможного, безпечного і привабливого для бізнесу ВВТ, який задовольняє потреби ринку вантажоперевезень.

Відновлення нормального функціонування ВВТ вимагає ефективних і технологічно вдосконалених внутрішніх водних шляхів (ВВШ) і навігаційних засобів на річках, створення багатофункціональних портових хабів, допоміжної інфраструктури, а також наявності сучасного, енергоефективного та екологічного «зеленого» вантажного флоту”, – підкреслили в МІУ.

Стратегія розвитку ВВТ передбачає розвиток мережі внутрішніх водних шляхів, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України.

Положення проекту акта спрямовані на:

  • створення модернізованої, технологічної, ефективної та гарантованої публічної інфраструктури на ВВШ (зокрема, підвищення ефективності роботи судноплавних шлюзів);
  • створення оптимальної логістичної системи завдяки розвитку логістичних центрів уздовж судноплавних річок;
  • створення достатнього, сучасного, екологічного та енергоефективного флоту, а також належним чином підготовленого і сертифікованого персоналу для роботи на ньому;
  • реорганізацію системи державного управління, яка забезпечує стабільний розвиток ВВТ та ВВШ, зокрема шляхом усунення дублювання адміністративних функцій центральних органів виконавчої влади по відношенню до всіх учасників руху на ВВШ, впровадження системи управління якістю;
  • забезпечення ефективного менеджменту і чіткої адміністративної структури управління ВВТ, яка була б здатна оперативно реагувати на зміни в галузі і економіки в цілому.

В результаті реалізації Стратегії ВВТ очікується ефективний розвиток річкової логістики, поліпшення конкурентоспроможності України в світовому масштабі.

Для держави активізація перевезень ВВТ дасть поштовх для посилення торгово-економічних міжнародних зав’язок, перенесення частини вантажопотоків з автодоріг, що в свою чергу забезпечить значну економію коштів дорожнього фонду на ремонт доріг, збільшить надходження до бюджетів усіх рівнів у вигляді податків, активізує вітчизняне суднобудування, дасть соціальний ефект у вигляді створення нових робочих місць і зробить позитивний екологічний ефект, оскільки ВВТ є одним з найменш шкідливих видів транспорту для навколишнього середовища”, – підсумували в МІУ.

Зауваження та пропозиції до проекту постанови від фізичних та юридичних осіб приймаються МІУ в письмовому та електронному вигляді до 16 жовтня 2021 року включно.

За оцінкою МІУ, потреба у фінансуванні на найближчі п’ять років на утримання внутрішніх водних шляхів становить близько 4 млрд грн. За умови модернізації найбільш завантажених шлюзів – Каховського, Запорізького, Середньодніпровського – ця сума збільшується до 7 млрд грн.

Фінансова потреба для модернізованої Річково інформаційної служби (РІС) відповідно до європейських стандартів становить приблизно 100 млн грн. Також необхідне фінансування для оновлення/модернізації державного флоту, в т.ч. обслуговуючого, забезпечення уздовж Дніпра мережі для прийому суднових відходів (на базі державних причалів) і ін.