В рамках проєкту ЄС в Одесі відбулося засідання Робочої групи з питань вантажних перевезень

26 травня 2021 року в Одесі відбулося чергове засідання Робочої групи з питань вантажних перевезень в рамках розробки Національного транспортного майстер-плану.

Експерти проєкту технічної допомоги ЄС «Підтримка органів влади України в розробці Національної транспортної моделі та майстер-плану», команда Міністерства інфраструктури України та представники бізнесу працювали над аналізом чинної ситуації виконання вантажних перевезень в Україні. Крім того, обговорили:

– основні напрямки політики ЄС щодо сталих перевезень та основних тенденцій розвитку ринку вантажних перевезень;

– основні пріоритети Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року (НТС 2030) в контексті визначних завдань удосконалення умов виконання вантажних перевезень та визначення перспектив їх розвитку;

– огляд цілей високого рівня для транспортної галузі України на основі НТС 2030.

– можливості поєднання основних положень Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року та Стратегії ЄС сталої та розумної мобільності та визначення спільного бачення до формування єдиного підходу розвитку ринку вантажних перевезень в Україні.

На засіданні Робоча група працювала над наступними питаннями:

 • Технічні аспекти забезпечення безперебійного функціонування ринку вантажних перевезень;
 • Нормативно-правове регулювання вантажних перевезень та необхідність його перегляду з урахуванням євроінтеграційних зобов’язань України;
 • Забезпечення транскордонних та транзитних перевезень: інтероперабельності української транспортної системи, удосконалення діяльність пунктів пропуску на державному кордоні, прозорість та уніфікація вимог до документів необхідних для перетину державного кордону, виконання двосторонніх міжнародних договорів та необхідність укладання нових, тощо;
 • Ефективна міжнародна координація для мінімізації негативного впливу асинхронних обмежувальних заходів урядів країн-партнерів під час інфекційних захворювань (пандемія вірусу COVID19);
 • Державна підтримка розвитку вантажних перевезень екологічним транспортом;
 • Збільшення відсотку контейнеризації вантажних перевезень;
  Отримання синергетичного ефекту виконання вантажних перевезень при забезпеченні узгодженої діяльності всіх видів транспорту та формування найбільш оптимальних транспортно-логістичних рішень з урахуванням часу та вартості перевезень (організація мультимодальних перевезень) – міжвідомча кооперація та технологічна сумісність;
 • Забезпечення ефективної глобальної кооперації: держава, бізнес, громадяни;
 • Реалізація успішних транспортно-логістичних проектів як на національному, так і на міжнародних рівнях;
 • Наявність фактичної інформації та даних щодо обсягів перевезень вантажів, завантаженості транспортної інфраструктури України.

Напрацювання та висновки Робочої групи будуть використані для підготовки Транспортного майстер-плану України до 2030 року.